{"status":"ok","elements":"
\r\n
\r\n\t\t\t\t\t
\r\n \"Anita<\/a> <\/div>\r\n \t\t\r\n
\r\n Anita Rachvelishvili and David Aladashvili cast magic at La Scala<\/a>\r\n <\/div>\r\n \r\n\t\t <\/div>\r\n<\/div>